Genom att ge ditt tillstånd tillåter du oss att använda tjänsterna som tillhandahålls av Hotjar för att samla in och kombinera feedbacken som du precis har lämnat in med:


Ditt beteende och dina interaktioner kan användas för att återskapa dina sessioner i ett visuellt uppspelningsformat, vilket tillåter oss att bättre förstå din upplevelse.


All beteende- och interaktionsdata som samlas in behåller vi inte längre än ett (1) år, varpå de kommer att tas bort automatiskt. All feedbackdata som du lämnar in lagras i enlighet med vår policy för datalagring.


Du har rätt att när som helst dra tillbaka detta tillstånd. Från och med dagen du dra tillbaka ditt tillstånd kommer vi sluta att kombinera din feedback med information om ditt beteende. All data som har samlats in och kombinerats, från datumet du gav ditt tillstånd till datumet du drar tillbaka det, har behandlats lagenligt.


Den rättsliga grunden för behandlingen av denna data, som kan innefatta personuppgifter, om du har tillhandahållit några, är artikel 6(1)(a) i EU:s allmänna uppgiftsskyddsförordning.

Vad är Hotjar?

Hotjar är en webbaserad analys- och feedbackplattform som visar användares beteende och åsikter på nätet. Hotjar används på över 250 000 hemsidor världen över och vi har varit verksamma sedan 2014.

Jag vill inte att Hotjar samlar in mina data. Kan jag avanmäla mig?

Ja – du kan enkelt avanmäla dig genom att besöka sidan avanmälan på hotjar.com och följa anvisningarna.