Wyrażenie zgody pozwoli nam na skorzystanie z usług Hotjar w celu zbierania i łączenia odpowiedzi, które właśnie zostały przez Ciebie przesłane, z:


Twoje zachowanie i interakcje mogą być użyte do odtworzenia Twoich sesji w formie nagrania, co pozwoli nam lepiej zrozumieć Twoje doświadczenia.


Wszystkie zebrane dane dotyczące zachowań i interakcji będą przechowywane przez okres nie dłuższy niż jeden (1) rok, po czym zostaną automatycznie usunięte. Wszystkie przesłane przez Ciebie dane są przechowywane zgodnie z naszymi zasadami przechowywania danych.


Masz prawo w każdej chwili wycofać tę zgodę. Od daty wycofania zgody nie będziemy już łączyć Twoich odpowiedzi z informacjami o Twoim zachowaniu. Przetwarzanie wszelkich zebranych danych, dokonane od dnia wyrażenia zgody do dnia jej wycofania, pozostaje w zgodzie z prawem również po wycofaniu tej zgody.


Podstawą prawną przetwarzania tych danych, które mogą obejmować dane osobowe, o ile takie dane zostały przez Ciebie przekazane, jest art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych osobowych.

Co to jest Hotjar?

Hotjar jest internetową platformą służącą do analizy zachowania i zbierania opinii, która ukazuje zachowania online Twoich użytkowników oraz ich zdanie. Platforma Hotjar jest używana przez ponad 250 000 witryn internetowych na całym świecie, a na rynku działa od 2014 r.

Nie chcę, aby moje dane były zbierane przez Hotjar. Czy mogę zrezygnować?

Tak – można to w prosty sposób zrobić na stronie rezygnacji w witrynie hotjar.com, wykonując podane tam instrukcje.